Informacje o Urzędzie w standardzie ETR

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego to urząd, nazywany
w  skrócie WITD. Główna siedziba urzędu znajduje się w Katowicach
przy ulicy Żeliwnej 38.

Trzy ujęcia budynku z siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Czerwoną strzałką zaznaczono na zdjęciu wejście do windy.

Szefem urzędu jest  Pani Anna Sokołowska-Olesik,
jako Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Pani Anna Sokołowska-Olesik - dyrektor śląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego stoi na tle służbowego pojazdu inspekcji

W pracy pomagają jej:

  • Pan Rafał Kasprzyk – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
  • pracownicy administracyjni
  • inspektorzy transportu drogowego

Na fotografii po lewej - inspektor na ulicy daje sygnał nadjeżdżającemu pojazdowi do zatrzymania się do kontroli. Na fotografii po prawej - dwóch inspektorów stojących obok siebie patrzy w kierunku wyjazdu z autostradowych bramek poboru opłat.

Inspektorzy transportu drogowego przede wszystkim przeprowadzają
kontrole drogowe.

Co robimy

Naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach. Dbamy o to, by kierowcy pracujący w transporcie i jeżdżący ciężarówkami oraz autobusami nie pracowali dłużej, niż pozwalają na to przepisy.

Sprawdzamy czy stan techniczny autobusów i pojazdów ciężarowych pozwala na bezpieczną podróż.

Inspektor kontroluje autobus znajdujący się na mobilnej stacji diagnostycznej.

Pilnujemy by ładunek przewożony ciężarówkami był dobrze zamocowany i zabezpieczony przed przesunięciem się.

Na fotografii po lewej - inspektor stoi przy boku naczepy-platformy, z załadowanymi na nią konstrukcjami stalowymi, obsługując trzymany przed sobą wysokościomierz; Na fotografii po prawej - inspektor stoi przy boku naczepy wyładowanej długimi pniami drewna i sprawdza spinające ładunek pasy.

Dbamy o drogi. Sprawdzamy czy pojazdy nie są zbyt ciężkie, aby nie niszczyły dróg.

Na fotografii po lewej - Pojazd z drewnem stoi na miejscu do ważenia. Przy kabinie pojazdu stoją inspektorzy i rozmawiają z kierowcą znajdującym się w kabinie. Na fotografii po prawej - inspektor stoi na miejscu do ważenia pojazdów i daje znaki gestami oburącz do kierowcy pojazdu który ma wjechać na wagę. Obok miejsca do ważenia stoi inspekcyjny radiowóz.

Kontrolujemy czy pojazdy ciężarowe i autobusy nie  wydzielają zbyt wiele szkodliwych substancji oraz czy nie zanieczyszczają drogi wyciekami płynów eksploatacyjnych.

Inspektor w żółtej odblaskowej kamizelce i białej czapce służbowej trzyma w prawej ręce niebieskie urządzenie - dymomierz i przychyla się z nim przy bocznej burcie ochronnej pojazdu ciężarowego.

Kontrolujemy czy pojazdy, które wożą towary niebezpieczne, na przykład paliwa, są do tego przystosowane i czy ładunek jest bezpiecznie przewożony.

biała ciężarówka z naczepą-cysterną stoi na pasie wielopasmowej drogi; za nią i nieco z boku stoi inspekcyjny radiowóz. Kierowca stoi na wysokości kończ kabiny pojazdu zwrócony w stronę naczepy.

Kontrolujemy czy do naszego kraju nie trafiają nielegalne  odpady.

Na fotografii po lewej - na parkingu stoi pojazd ciężarowy z naczepą, a za nim inspekcyjny radiowóz; na fotografii po prawej - z tyłu naczepy wysypują się odpady o drobnej frakcji, a po lewo stoi inspektor transportu drogowego; w tle z boku widać jeszcze inne osoby obserwujące pojazd.

Sprawdzamy czy przestrzegane są zasady i warunki transportu żywych zwierząt.

zbliżenie na boczny fragment pojazdu do przewozu zwierząt, gdzie przez otwory przesłonięte prętami widać w środku głowy krów.

Podczas kontroli drogowej sprawdzamy czy kierowca zawodowy ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii, aktualne badania lekarskie i psychologiczne oraz czy jest trzeźwy.

awersy dwóch dokumentów: karty kierowcy po lewo i prawa jazdy po prawej. Informacje na nich zawarte są zamazane i nieczytelne - zostały zanonimizowane.

Wykonywanie  transportu drogowego rzeczy i osób wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji, dlatego inspektorzy transportu drogowego mogą również kontrolować taksówki oraz inne pojazdy i kierowców, którzy oferują takie usługi.

Inspektor inspekcji transportu drogowego stoi przy otwartych drzwiach kierowcy srebrnego pojazdu osobowego oznaczonego jak taksówka.

Współpracujemy z innymi służbami  i inspekcjami między innymi z :
– Państwową Inspekcją Pracy
– Policją
– Inspekcją Weterynaryjną
– Krajową Administracją Skarbową
– Inspekcją Ochrony Środowiska
– Państwową Strażą Pożarną
– Lasami Państwowymi

Żeby załatwić sprawy w  Urzędzie można:

  • napisać pismo i wysłać je na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  w Katowicach,
ulica Żeliwna 38, 40-599 Katowice

  • przynieść pismo do urzędu i je zostawić w sekretariacie w godzinach
    od 7:00 do 15:00
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach od 7:00 do 15:00
  • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl
  • zadzwonić pod numer telefonu: 32 42 88 150

Kontakt drogą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP: /77y3rbx3fy/skrytka

e-PUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.   

Żeby wysłać pismo przez e-PUAP musisz mieć Internet i swoje konto w e-PUAP.

 

Możesz również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została przez Ciebie wybrana w celu ułatwienia porozumienia i pomyślnego załatwienia sprawy.