Informacje o Urzędzie w standardzie ETR

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego to urząd, nazywany
w  skrócie WITD. Główna siedziba urzędu znajduje się w Katowicach
przy ulicy Żeliwnej 38.

z-1

Szefem urzędu jest  Pani Anna Sokołowska-Olesik,
jako Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

z-2

W pracy pomagają jej:

  • Pan Rafał Kasprzyk – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
  • pracownicy administracyjni
  • inspektorzy transportu drogowego

z-3

Inspektorzy transportu drogowego przede wszystkim przeprowadzają
kontrole drogowe.

Co robimy

Naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach. Dbamy o to, by kierowcy pracujący w transporcie i jeżdżący ciężarówkami oraz autobusami nie pracowali dłużej, niż pozwalają na to przepisy.

Sprawdzamy czy stan techniczny autobusów i pojazdów ciężarowych pozwala na bezpieczną podróż.

z-4

Pilnujemy by ładunek przewożony ciężarówkami był dobrze zamocowany i zabezpieczony przed przesunięciem się.

z-5

Dbamy o drogi. Sprawdzamy czy pojazdy nie są zbyt ciężkie, aby nie niszczyły dróg.

z-6

Kontrolujemy czy pojazdy ciężarowe i autobusy nie  wydzielają zbyt wiele szkodliwych substancji oraz czy nie zanieczyszczają drogi wyciekami płynów eksploatacyjnych.

z-7

Kontrolujemy czy pojazdy, które wożą towary niebezpieczne, na przykład paliwa, są do tego przystosowane i czy ładunek jest bezpiecznie przewożony.

z-8

Kontrolujemy czy do naszego kraju nie trafiają nielegalne  odpady.

z-10

Sprawdzamy czy przestrzegane są zasady i warunki transportu żywych zwierząt.

z-11

Podczas kontroli drogowej sprawdzamy czy kierowca zawodowy ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii, aktualne badania lekarskie i psychologiczne oraz czy jest trzeźwy.

z-12

Wykonywanie  transportu drogowego rzeczy i osób wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji, dlatego inspektorzy transportu drogowego mogą również kontrolować taksówki oraz inne pojazdy i kierowców, którzy oferują takie usługi.

z-9

Współpracujemy z innymi służbami  i inspekcjami między innymi z :
– Państwową Inspekcją Pracy
– Policją
– Inspekcją Weterynaryjną
– Krajową Administracją Skarbową
– Inspekcją Ochrony Środowiska
– Państwową Strażą Pożarną
– Lasami Państwowymi

Żeby załatwić sprawy w  Urzędzie można:

  • napisać pismo i wysłać je na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  w Katowicach,
ulica Żeliwna 38, 40-599 Katowice

  • przynieść pismo do urzędu i je zostawić w sekretariacie w godzinach
    od 7:00 do 15:00
  • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach od 7:00 do 15:00
  • napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl
  • zadzwonić pod numer telefonu: 32 42 88 150

Kontakt drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP: /77y3rbx3fy/skrytka

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.   

Żeby wysłać pismo przez e-PUAP musisz mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

 

Możesz również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została przez Ciebie wybrana w celu ułatwienia porozumienia i pomyślnego załatwienia sprawy.