Osoby Niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne i inne osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

  • skorzystać z pierwszeństwa obsługi
  • skorzystać z pętli indukcyjnej
  • być obsłużone w pokoju cichej obsługi

jeśli masz taką potrzebę, zgłoś to w sekretariacie naszego urzędu.

Urząd mieści się w na parterze budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.
Możesz wejść do budynku przez klatkę schodową lub wjechać windą dostępną z poziomu chodnika. Winda znajduje się obok klatki schodowej.

Czytelne oznaczenia ważnych miejsc w budynku:

Dojazd do urzędu oznakowany jest tablicami informacyjnymi umiejscowionymi po obu stronach drogi publicznej. Przed budynkiem tablica informacyjna.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych przed budynkiem, miejsc do parkowania pojazdów.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 2 piętrze, dostęp windą.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani ułatwień dla osób niewidomych i słabowidzących.