Staże

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach istnieje możliwość odbycia stażu.

Osoby zainteresowane mogą poszerzyć swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, co z pewnością ułatwi im rozwój dalszej kariery zawodowej.

Pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie odbywania stażu pracy przez bezrobotnego, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do Urzędu Pracy znajdującego się w miejscu zamieszkania osoby bezrobotnej.

Osobą odpowiedzialną za staże w WITD w Katowicach  jest pracownik zatrudniony na Samodzielnym stanowisku ds. kadr.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  32 42-88-156