Porady

Porady
Jak rozpoznać inspektora ITD? Pobierz plik z rozporządzeniem
Odznaka służbowa inspektora Pobierz plik z rozporządzeniem
 Oznakowanie pojazdów służbowych Pobierz plik z rozporządzeniem
Wzory umundurowania inspektora ITD Pobierz plik z rozporządzeniem
Druki do pobrania – formularze wypełniane w ramach kontroli w siedzibie przedsiębiorcy

oświadczenie dotyczące trwania innych kontroli

upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorcy

oświadczenie o adresie do doręczeń

oświadczenie o osobie zarządzającej transportem

ZAŁ 15 dokumenty do wypełnienia