Praktyki

Praktyki studenckie organizowane są dla studentów studiów magisterskich/licencjackich uczelni państwowych i prywatnych w przypadku, gdy zainteresowania studenta oraz kierunek studiów są merytorycznie powiązane z zadaniami realizowanymi przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach. Praktyki odbywają się w siedzibie Inspektoratu w Katowicach lub w miarę możliwości w Oddziale Wodzisławskim lub Oddziale Częstochowskim. Praktyki są bezpłatne i organizowane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie praktyk studenckich i zawodowych w WITD w Katowicach jest Pani Marta Karwalska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 42-88-150

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice