Przetargi

Informacje na temat prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej WITD w Katowicach – adres internetowy: http://witdkatowice.sisco.info/