Struktura

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Inspekcji,
  • Wydział Prawny,
  • Wydział Administracyjno-Techniczny,
  • Wydział Finansowo-Księgowy,
  • Samodzielne Stanowisko ds. kadr.

schemat2