Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach

W czwartek 14 lipca Pan Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transport Drogowego, spotkał się ze swoimi podwładnymi ze Śląska. Rozmawiano o najważniejszych dla inspektorów sprawach.

Inspektorzy mieli okazję zadać swojemu zwierzchnikowi wiele pytań, rozmawiano zarówno o kwestii wynagrodzeń, jak i o sprawach związanych z wyposażeniem i umundurowaniem inspektorów. Poruszono niezwykle palącą na Śląsku kwestę bezpiecznych miejsc do zatrzymywania pojazdów i kontroli. Inspektorzy pytali o szkolenia, byli też zachęcani do współpracy z innymi służbami.

Główny Inspektor podziękował podwładnym za ich służbę i życzył im bezpiecznej pracy oraz dobrego wypoczynku podczas urlopów.

Główny Inspektor Transportu Drogowego rozmawia z pracownikami śląskiej Inspekcji

Szef Inspekcji Transportu Drogowego spotkał się także z Wojewodą Śląskim, Panem Jarosławem Wieczorkiem. Podczas wizyty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim omówiono bieżące zadania realizowane przez ITD na Śląsku, rozmawiano o wyzwaniach stojących przed Inspekcją, między innymi w zakresie kontroli transportu odpadów oraz o współpracy w ramach administracji zespolonej.