Nieprawidłowo wykorzystywane zezwolenia międzynarodowe

Dwóch zagranicznych przewoźników wykonywało międzynarodowe przewozy drogowe niezgodnie z zasadami. Ich zezwolenia EKMT nie mogły zatem być legalną podstawą wykonywania transportów zarobkowych. Inspektorzy stwierdzili, że są one nieważne, a kierowcy nie dysponowali innymi zezwoleniami. Te dwie kontrole, wykonane w jednym dniu, na jednym punkcie kontroli, zakończyły się karami po 12 tys. zł. Przewoźnicy musieli także uzyskać wymagane i ważne zezwolenia by kontynuować przewozy.

na skrajnym prawym, zanikającym, jednym z pięciu pasów na autostradzie, stoi widziany z przodu radiowóz inspekcji transportu drogowego,. Ma włączone niebieskie migające sygnały uprzywilejowania na lampie na dachu. Pasy szerokiej w tym miejscu autostrady ograniczają betonowe zapory.

Miejsce kontroli na autostradzie A1

W minioną środę (6 lipca) inspektorzy z wodzisławskiego oddziału śląskiej Inspekcji pracowali na przygranicznym punkcie kontroli, umiejscowionym na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Godów. W trakcie służby skontrolowali m.in. dwa zagraniczne pojazdy ciężarowe. Ich kierowcy wykonywali międzynarodowy transport na podstawie zezwoleń typu EKMT/CEMT. Z takich zezwoleń przewoźnicy mogą korzystać niezależnie od uregulowań w poszczególnych krajach, ale tylko pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z nich, ustalonych przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu. W tych dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili naruszenia reguł ustalonych przez to gremium. W przypadku przewoźnika z Bułgarii, kierowca nie posiadał w pojeździe dokumentu potwierdzającego spełnianie przez pojazd wymogów normy Euro V, która była wymagana wobec pojazdu korzystającego z tego zezwolenia. Z kolei pojazdem przewoźnika z Macedonii Północnej realizowany był przewóz rzeczy z kraju tego przewoźnika do Austrii, a następnie z Austrii do Polski. Właśnie w trakcie jazdy do Polski pojazd zatrzymano do kontroli. Inspektorzy stwierdzili, że do dziennika podróży kierowca nie wpisał w ogóle danych o bieżącej podróży z ładunkiem do Polski, a na dodatek zezwolenie EKMT opatrzone zostało urzędowo pieczęcią wykluczającą w ogóle możliwość używania tego zezwolenia w związku z przewozami do lub z Austrii.

Obraz dokumentu - zezwolenia EKMT na międzynarodowy transport drogowy. Dokument w odcieniu zielonkawym i brązowym, z napisami w dwóch językach. Wydany dla podmiotu z Macedonii Północnej. Ma wyraźnie widoczne pieczęcie: trzy czerwone, zieloną i niebieską. Czerwone zawierają wskazanie wykluczenia krajów w których dokument jest ważny. Wskazują one na wykluczenie ważności w Rosji, Austrii i Grecji.

Okazane przez kierowcę zezwolenie EKMT

Uchybienia w zasadach wykorzystywania zezwoleń EKMT stały się podstawą do żądania innych dokumentów, z mocy których ci przewoźnicy mogliby realizować kontrolowane przewozy. Kierowcy takich dokumentów nie okazali, ponieważ żadnych innych zezwoleń nie posiadali. Kontrole zakończyły się więc dwiema karami, każda po 12 tys. zł w związku z wykonywaniem przewozów bez odpowiednich zezwoleń. Przewoźnicy zostali zobligowani do wpłacenia kaucji na poczet kary oraz do uzyskania ważnych zezwoleń, które pozwolą im kontynuować transport.

Data publikacji: 08.07.2022

Na bocznych pasach autostrady stoi radiowóz inspekcji transportu drogowego. Za nim stoi biały ciągnik siodłowy z naczepą. Nieco z boku radiowozu stoi żółty pojazd pomocy drogowej. Pasy autostrady z lewej strony ograniczone są betonową zaporą. Po bokach drogi w tym miejscu widać rzędy słupów z oświetleniem.

Kontrola przewoźnika zagranicznego na autostradzie A1

na prawych, zanikających pasach autostrady, stoi pojazd członowy złożony z ciągnika siodłowego i biało-czarnej naczepy z trzema osiami kół. Przed pojazdem, na pasie obok stoi radiowóz inspekcji transportu drogowego, oraz - obok - nieduża auto-laweta pomocy drogowej.

Kontrolowany pojazd ciężarowy.