Kumulacja naruszeń na granicy w Cieszynie

Na jednym punkcie kontroli dwie załogi inspektorów w ciągu jednej zmiany, stwierdziły kilka poważnych naruszeń u zagranicznych przewoźników. Nałożone kaucje dały w sumie kwotę ponad 45 tys. zł. Jedną ze spraw będą kontynuować organy śledcze, gdyż chodzi o sfałszowany dokument, jakim posługiwał się kierowca. Inne naruszenia to używanie cudzej karty kierowcy, niezgłoszenie przewozu odpadów do systemu monitorowania SENT, czy przekroczona wysokość pojazdu z ładunkiem.

fragment parkingu na którym znajduje się miejsce kontroli przeznaczone do ważenia. Na miejscu do ważenia stoi naczepa pojazdu ciężarowego. Na lewo od niej stoi tyłem radiowóz inspekcji transportu drogowego, a obok niego przodem - auto policyjne. Na lewo od nich, na skraju parkingu wzdłuż linii drzew i krzewów stoi przodem do fotografującego czerwony ciągnik siodłowy z naczepą.

Parking na miejscu kontroli w Cieszynie-Boguszowicach

Na przejściu granicznym w Cieszynie-Boguszowicach na punkcie kontrolnym usytuowanym przy wjeździe do naszego kraju w poniedziałkowe (27 czerwca), gorące popołudnie, służbę pełniły dwie załogi inspektorów z oddziału w Wodzisławiu Śląskim. Dla trzech zagranicznych kierowców był to podwójnie gorący czas, gdyż w związku z realizowanymi przez nich transportami stwierdzono bardzo poważne naruszenia. W jednym przypadku inspektor stwierdził, że okazane zezwolenie międzynarodowe, udzielone przedsiębiorcy z Bośni i Hercegowiny, zostało sfałszowane. Dokument nosił wiele cech „podróbki”, w dodatku druk o tym samym numerze był już wcześniej okazany podczas kontroli w Polsce – a nie był to ten sam dokument. W związku z uzasadnionym podejrzeniem posługiwania się podrobionym dokumentem – sprawę przekazano policji z Cieszyna. Podczas kolejnej kontroli inspektor zauważył, że słowacki kierowca miał w tachografie zalogowaną kartę innego kierowcy, na której zapisywały sie jego aktywności. Tego typu naruszenie wiąże się w konsekwencji m.in. z zatrzymaniem prawa jazdy oraz nienależącej do kontrolowanego kierowcy karty do tachografu. W kolejnym przypadku węgierski kierowca przewoził odpady miedzi. O ile dokumenty związane z transgranicznym przemieszczeniem odpadów były w porządku, to przewoźnik najwyraźniej zapomniał o obowiązku zgłoszenia takiego przewozu do systemu monitorowania przewozu drogowego towarów – SENT. Na domiar złego, wysokość pojazdu przekraczała dopuszczalną normę o 16 cm, a przewoźnik nie posiadał żadnego zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym. Inspektor stwierdził także, że ciągnik siodłowy ma popękaną tarczę hamulcową, a przy jednym z kół naczepy tarczy w ogóle brakuje. Zatrzymano więc dowód rejestracyjny tego pojazdu.

Nałożone kaucje w kwotach grożących tym trzem przewoźnikom kar, wyniosły w sumie ponad 45 tys. zł. Mandaty na kierowców przekroczyły z kwotę 2,5 tys zł.

Data publikacji: 29.06.2022

na stoliku leżą różne dokumenty; od lewej: zezwolenie międzynarodowe cemt, po środku dwa dowody rejestracyjne pojazdów, przysłonięty nimi dokument związany z ładunkiem oraz prawo jazdy w formie plastikowej karty w odcieniu różowym, a po prawej stronie dziennik podróży w odcieniu jasnej zieleni z tytułem w dwóch językach.

Dokumenty okazane podczas kontroli.

na betonowym miejscu kontroli wytyczonym białymi liniami stoi ciemnego koloru ciągnik siodłowy z naczepą. Nieco w oddali za tym pojazdem, na skraju placu otaczającego miejsce kontroli, stoi pod linią drzew radiowóz inspekcji transportu drogowego z otwartymi bocznymi drzwiami przesuwnymi.

Pojazd ciężarowy na miejscu kontroli

Zbliżenie poprzez otwór w feldze na fragment skraju tarczy hamulcowej pojazdu. Tarcza w tym miejscu posiada promieniście rozchodzące się aż do skraju pęknięcie.

Pęknięta tarcza hamulcowa.

na placu wyłożonym kostką brukową stoi na jego skraju, wzdłuż linii drzew - radiowóz inspekcji transportu drogowego. Pojazd ma otwarte boczne wrota przesuwne. Nieco dalej na wozem inspekcji stoi tyłem pojazd członowy z naczepą. Obok stoi tyłem policyjny pojazd typu van. Obok niego zwrócony przodem stoi jeszcze jeden pojazd inspekcji transportu drogowego.

Pojazdy służbowe ITD i policji na miejscu kontroli.