Duży naddatek i duża kara

Z dokumentu przewozowego wynikało, że przewożonego surowca drzewnego jest blisko 8 ton za dużo. Sprawdzenie na wagach wykazało jednak blisko 10 ton nadwyżki. Przewoźnik z kraju naszego południowego sąsiada o blisko 25% przeładował swój pojazd, powodując także przekroczenie nacisków osi o prawie 2 tony. Ten przeciążony pojazd zatrzymano tuż po przekroczeniu granicy w Cieszynie. Nałożona kaucja i mandat w tym przypadku to aż 26 tys. zł.

Na betonowym, wyznaczonym białymi liniami, miejscu do ważenia pojazdów stoi żółty ciągnik siodłowy z naczepą, wyładowaną wzdłużnie ułożonymi drewnianymi pniami. Obok po lewej stoi przodem zielono biały pojazd inspekcji transportu drogowego. Przy lewym jego boku stoi mężczyzna.

Ciężarówka z naczepą stoi na miejscu kontroli ITD

Wczoraj (10 maja) na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach, na drodze krajowej nr 52, inspektorzy z oddziału ITD z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali do kontroli pojazd czeskiego przewoźnika, którym przewożone było drewno. Z okazanego dokumentu przewozowego oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów wynikało, że suma masy własnej pojazdów oraz masa ładunku przekracza dopuszczalną masę całkowitą przewidzianą dla pojazdu członowego o prawie 8 ton. Dysponując na miejscu kontroli przyrządami do ważenia pojazdów inspektorzy skorzystali z tej możliwości. Wyniki nie pozostawiały wątpliwości – pojazd był przeciążony. Stwierdzono, że masa pojazdu to blisko 50 ton (49,8 t), nadmiernie obciążona była nadto potrójna oś napędowa ciągnika siodłowego – norma 24 tony przekroczona została o 1,8 tony. Kierowca oczywiście nie dysponował żadnym zezwoleniem na przejazd pojazdem nienormatywnym – w tym przypadku zezwolenia takiego nikt by nie wydał, bo w prosty sposób można było doprowadzić pojazd do stanu zgodnego z prawem ładując mniej tego podzielnego ładunku.

Na miejscu do ważenia stoi pojazd wyładowany drewnem. W poprzecznym zagłębieniu miejsca do ważenia znajduje się waga w formie płaskiej płyty. Fotografia wykadrowana jest tak, że widać lewą tylną lampę naczepy oraz cały lewy bok naczepy i pojazdu. Drewniane bele ułożone wzdłuż osi podłużnej pojazdu są podtrzymywane na boku przez biało żółte pionowe wsporniki.

Pojazd z drewnem na miejscu do ważenia

Na betonowym miejscu do ważenia stoi naczepa wyładowana do pełna drewnem ze ściętych drzew. W poprzecznym wgłębieniu miejsca do ważenia, tuż za trzema kołami osi naczepy, znajduje się waga w formie płaskiej płyty. Obok z prawej widać tylne drzwi pojazdu inspekcji transportu drogowego.

Naczepa wyładowana drewnem stoi na miejscu do ważenia

Naruszenia i kara grożąca przewoźnikowi oraz mandat dla kierowcy dały łączną kwotę aż 26 tys. Nałożenie tych kar nie jest uzależnione od tego, jak długą drogę zdążył już taki przeciążony pojazd przejechać w naszym kraju. Przed kontynuacją jazdy nadmiar drewna musiał zostać rozładowany, więc najważniejszy cel tej kontroli – ochrona polskich dróg przed degradacją – został osiągnięty.

Data publikacji: 11.05.2022