Katastrofalny stan opon

Opon w takim stanie próżno by szukać nawet wśród wymienionych już, zużytych opon u wulkanizatora. Lecz ten słowacki kierowca wybrał się na nich w podróż zagraniczną. Na autostradzie A1 uwagę na jego pojazd zwrócił patrol kontrolerów ze Śląskiej Delegatury GITD, którzy weryfikowali prawidłowość uiszczania opłaty drogowej w systemie Viatoll. Wezwali oni na miejsce zatrzymania pojazdu inspektorów śląskiej ITD, którzy oprócz stanu technicznego pojazdu mieli dużo więcej uwag do pracy kierowcy. Łączna suma kar naliczona podczas tej kontroli przekroczyła 20 tys. zł.

Pojazd zatrzymany został w ubiegły piątek 26.02.2021 r. na autostradzie A1 i skierowany na parking MOP Knurów. Kontrolerzy ze Śląskiej Delegatury Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego mieli do kierowcy uwagi co do uiszczanych opłat. Po zatrzymaniu i wstępnych oględzinach pojazdu stwierdzono, że stan opon naczepy zagraża bezpieczeństwu drogowemu. Na miejsce zatrzymania wezwano zatem patrol śląskich inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Szczegółowa kontrola ujawniła szereg naruszeń. Porażający był zwłaszcza katastrofalny stan opon naczepy, z których jedna – bez powietrza – najpewniej lada moment by się rozpadła na kawałki podczas dalszej jazdy, powodując realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Pozostałe były albo „łyse”, albo z dużymi ubytkami w bieżniku. Nic więc dziwnego, że naczepa nie miała ważnego badania technicznego, aczkolwiek kierowca i tak nie posiadał jej dowodu rejestracyjnego. Kilka uwag inspektorzy mieli także do czasu pracy kierowcy i posługiwania się przez niego tachografem. Stwierdzono trzy przypadki nieprzestrzegania przepisów o maksymalnym czasie prowadzenia bez przerwy, niewłaściwą obsługę tachografu, a także fakt jazdy bez zalogowania karty do tachografu. Inspektorzy mieli także uwagi co do prawidłowości zabezpieczenia ładunku w naczepie.

Naliczone przez kontrolujących kary przekroczyły 20 tys. zł. Pozytywną informacją jest fakt, że na miejsce kontroli słowacki przedsiębiorca przysłał mobilny serwis opon, który w trakcie kontroli wymienił nie nadające się do użytku ogumienie.

Data publikacji: 02.03.2021