Eliminowanie z ruchu trucicieli przy pomocy mobilnego laboratorium antysmogowego

11 pojazdów przewinęło się w poniedziałkowy poranek 22 lutego 2021 r. przez mobilne laboratorium antysmogowe, będące własnością WITD Katowice. Laboratorium kontrolowało pojazdy na autostradzie A1 w Godowie. Dwa z nich nie pojechały dalej – inspektorzy wykryli niesprawności, eliminujące z ruchu trucicieli.

Dzięki specjalistycznym urządzeniom, w jakie jest wyposażone laboratorium, inspektorzy mogą z bardzo dużą dokładnością i wnikliwością sprawdzać poziom emisji spalin pojazdów ciężarowych. Na punkcie  pojawił się dzisiaj między innymi pojazd białoruskiego przewoźnika, w którym inspektorzy stwierdzili niesprawny układ oczyszczania spalin. Pojazd nie spełniał norm ekologicznych, dlatego inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy. Układ oczyszczania spalin musi zostać naprawiony zanim pojazd ponownie zostanie dopuszczony do ruchu.

Podobny los spotkał pojazd polski, prowadzony przez kierowcę z Ukrainy, który zanieczyszczał środowisko z uwagi na komputerową manipulację w układzie emisji spalin, wykrytą dzięki specjalistycznym urządzeniom kontrolnym. Dodatkowo sprzęt inspektorów ujawnił niedziałający system ABS zarówno w ciągniku siodłowym, jak i w naczepie polskiego przewoźnika. To poważna usterka układu hamulcowego, powodująca zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Również ta kontrola zakończyła się zakazem jazdy i zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

Ukrainiec i Białorusin zostali ukarani mandatami.