Zakazy i ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w Oświęcimiu w dniu 27 stycznia 2020

Zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o d.m.c przekraczającej 12 ton, zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz zakaz ruchu pojazdów nienormatywnych – będą obowiązywały w najbliższy poniedziałek 27 stycznia br. na terenie miasta Oświęcim oraz miejscowości Brzezinka. Ograniczenia te wprowadza Wojewoda Małopolski w związku z organizacją obchodów upamiętniających 75 rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Powyższe zakazy będą obowiązywały w tym dniu przez całą dobę, tj. od godziny 0:00 do 24:00.

Wojewoda Małopolski wydał i ogłosił w bieżącym tygodniu dwa rozporządzenia porządkowe, którymi wprowadził zakazy i ograniczenia ruchu niektórych pojazdów ciężarowych na terenie miasta Oświęcim oraz przylegającej miejscowości Brzezinka. Zakazy te obowiązywać będą przez całą dobę w najbliższy poniedziałek, 27 stycznia 2020 r., tj. w dniu organizacji w tych miejscowościach uroczystości związanych z upamiętnieniem 75 rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Warto wziąć powyższą informację pod uwagę przy planowaniu trasy przejazdu w tym dniu.

Powyższe czasowe ograniczenia obejmują:

  • Zakaz w przewozie towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, ze zm.),
  • Zakaz ruchu pojazdów nienormatywnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.), oraz
  • Zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Szczegółowe zasady, zakres obowiązywania, oraz możliwe przypadki wyłączenia spod wprowadzonych zakazów znaleźć można w treści ogłoszonych rozporządzeń.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego – Zakazy 12t
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego – Zakazy ADR i poj. nienormatywne

Data publikacji: 24.01.2020