Kolejne niewypełnione zezwolenie

Czy kierowca zapomniał o wypełnieniu, nie wiedział jak to zrobić, czy może chciał „zaoszczędzić” posiadane jednorazowe zezwolenie – tego inspektorzy nie rozstrzygali. Najistotniejszym ustaleniem było to, że bośniacki kierowca wjechał do Polski z niewypełnionym, czyli nieważnym zezwoleniem. Kontrolę przeprowadzono w rejonie przejścia granicznego w Zwardoniu. Kara na bałkańskiego przewoźnika wyniosła 12 tys. zł. Pojazd trafił na parking do czasu wpłaty kaucji i okazania nowego zezwolenia. To kolejny w ostatnich dniach przypadek takiego naruszenia przepisów.

Dzisiejsza kontrola bośniackiego pojazdu członowego nie zakończyła się po myśli kierowcy i jego pracodawcy. Zespół inspektorów od rana kontrolował pojazdy wjeżdżające do Polski przez przejście graniczne w Zwardoniu. Przed południem zatrzymano pojazd członowy z bośniackimi numerami rejestracyjnymi. Pojazdem przewożony był ładunek z Bośni i Hercegowiny do Polski. Kierowca okazał posiadany blankiet zezwolenia na taki dwustronny przewóz międzynarodowy, lecz zezwolenie to okazało się nieważne. Brakowało w nim bowiem wymaganych informacji, jakie kierowca powinien był wpisać przed wjazdem na teren naszego kraju. Przeznaczona do wypełnienia część B zezwolenia była pusta. Linią obrony kierowcy i przewoźnika było to, że kierowca chciał się właśnie dopytać, jak prawidłowo wypełnić takie zezwolenie. Jednakże, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, zezwolenie takie powinno zostać wypełnione przed wjazdem na teren Polski. Nadmienić należy, iż każde takie polskie zezwolenie ma nadrukowane opisy poszczególnych pól oraz instrukcję jego wypełniania na odwrocie – w trzech językach! Brak ważnego zezwolenia oznaczało spore problemy dla przewoźnika, czyli konieczność wpłaty kaucji na poczet przewidywanej kary, w wysokości 12 tys. zł. Ostatecznie pojazd trafił na strzeżony parking, gdzie zostanie przechowany do czasu uiszczenia należności i okazania prawidłowego i poprawnie wypełnionego nowego zezwolenia.

Inspektorzy ITD bardzo dużą uwagę przywiązują do kwestii kontroli zezwoleń na międzynarodowe przewozy u zagranicznych przewoźników. Jest to podstawowy element ochrony rodzimego rynku transportowego i zapewnienia egzekwowania zapisów umów dwustronnych pomiędzy Polską a innymi krajami, w zakresie wzajemnej realizacji przewozów drogowych.

Data publikacji: 11.12.2019