Już od 1 grudnia rusza nowy system opłat drogowych w Czechach

Już za kilka dni – 1 grudnia 2019 r., rusza nowy system opłat drogowych w Czechach. Dla przewoźników oznacza to konieczność rejestracji w nowym systemie, oraz wyposażenia samochodów w urządzenia zgodne z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Informacje dotyczące nowego systemu opłat drogowych przewoźnicy mogą uzyskać m.in. na stronie www.mytocz.eu.

Informacja CzechToll s.r.o.:

117 tysięcy samochodów ciężarowych z Polski musi zostać ponownie zarejestrowanych w nowym systemie opłat drogowych w Republice Czeskiej.

Polscy przewoźnicy, na dwa tygodnie przed startem nowego systemu opłat drogowych w Republice Czeskiej, zarejestrowali dopiero około 53 tys. swoich pojazdów ciężarowych. W obecnym systemie opłat drogowych jest zarejestrowanych około 117 tysięcy polskich pojazdów. Jeśli polscy kierowcy nie zarejestrują pojazdów w ustalonym terminie i nie zainstalują nowych jednostek pokładowych, istnieje ryzyko, że na przełomie roku na przejściach granicznych z Republiką Czeską dojdzie do sparaliżowania transportu.

Przewoźnicy są zobowiązani zarejestrować się w nowym systemie i wyposażyć pojazdy w jednostki pokładowe do dnia uruchomienia nowego systemu opłat, tj. do 1 grudnia 2019 r. Warunkiem odebrania lub wysłania nowej jednostki pokładowej, jest oprócz rejestracji także wpłata zwrotnej kaucji za jednostkę pokładową w wysokości 2468 CZK.

Wymiana jednostek pokładowych i obowiązek rejestracji to prawdopodobnie największy problem, z którym muszą zmierzyć się przewoźnicy. Dlatego proces rejestracji został przygotowany w taki sposób, aby był jak najprostszy dla przewoźnika. Przewoźnicy mogą rejestrować się od 22 września, ale tylko niewielka liczba firm spełniła ten obowiązek.

Przewoźnicy mogą zarejestrować się w nowym systemie opłat drogowych w Republice Czeskiej za pośrednictwem wydawców kart paliwowych lub online na stronie www.mytocz.eu. W przypadku rejestracji online przewoźnik otrzyma pocztą nową jednostkę pokładową. Na adresy w Czechach, Niemczech, Austrii, Polsce i Słowacji zostaną wysłane jednostki pokładowe bezpłatnie, bez opłat pocztowych. Przed wysłaniem jednostki pokładowej przewoźnik musi zawsze wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 2 468 CZK. Przewoźnicy mogą również zarejestrować się osobiście w ponad 200 Punktach Obsługi Klienta na terenie Czech.

Wszystkie informacje dotyczące nowego systemu opłat drogowych przewoźnicy mogą uzyskać na stronie  www.mytocz.eu lub non-stop dzwoniąc pod numer obsługi klienta +420 243 243 243.

Przegląd kluczowych informacji o nowym systemie opłat

  • 1 grudnia 2019 r. nastąpi uruchomienie nowego elektronicznego systemu opłat drogowych.
  • Pojazdy, których dotyczy pobór opłat drogowych, przed wjazdem na odcinki dróg podlegające opłacie, muszą zostać zarejestrowane w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych, a także muszą być wyposażone w prawidłowo zainstalowane Urządzenie Elektroniczne.
  • Urządzenie Elektroniczne zostanie wypożyczone przewoźnikowi po wpłaceniu Kaucji w kwocie 2468 CZK.
  • Podstawowe zasady funkcjonowania systemu opłat drogowych w Republice Czeskiej pozostają niezmienione – nawet po przejściu na nowy system opłat. Wysokość opłaty nadal zależy od rodzaju pojazdu i odległości przejechanej po drogach płatnych. Obowiązek zapłaty opłaty drogowej dotyczy co najmniej czterokołowych pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu przekraczającej 3,5 tony.
  • Od 1 grudnia 2019 r. nie dochodzi do zmian w zakresie dróg płatnych.
  • Urządzenie Elektroniczne zawiera aktualne informacje geograficzne o odcinkach dróg i autostrad, które podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej, i umożliwia ich detekcję (tzw. model GEO). Podczas jazdy monitoruje informacje o położeniu pojazdu za pomocą globalnego satelitarnego systemu nawigacyjnego i porównuje je z danymi zapisanymi w modelu GEO. W chwili, kiedy algorytm urządzenia elektronicznego rejestruje jazdę pojazdu po odcinku podlegającym opłacie, zgodnie z obowiązującą legislatywą utworzy zapis o tym zdarzeniu, tzw. Zdarzeniu dotyczącym opłaty drogowej. Zdarzenia dotyczące opłaty drogowej są za pomocą technologii GSM/GPRS wysyłane do centralnego systemu informacyjnego, gdzie na podstawie danych dotyczących długości i typu wykorzystanego odcinka i określonej stawki opłaty drogowej dla danej kategorii pojazdu silnikowego zostanie obliczona kwota opłaty drogowej.

Data publikacji: 27.11.2019