Nieprawidłowy przewóz ADR. Cysternę zawrócono do nadawcy.

Kontrolowaną przez inspektorów cysternę napełniono materiałem niebezpiecznym, do którego przewozu cysterna ta się nie nadawała. Ponadto pojazd oznaczono tablicami barwy pomarańczowej wskazującymi, że transportowana jest zupełnie inna substancja, niż faktycznie była przewożona. To nietypowa, ale i potencjalnie niebezpieczna sytuacja. Inspektorzy zdecydowali więc o zawróceniu transportu do nadawcy, który w nieodpowiedzialny sposób napełnił cysternę. Aby upewnić się, że pojazd tam bezpiecznie dotrze – inspektorzy wraz z policjantami z Komisariatu Autostradowego z Gliwic eskortowali pojazd członowy do firmy w Sławkowie.

Kontrola, jaka miała miejsce na autostradzie A1 na wysokości Godowa w dniu wczorajszym (21.11.2019), zakończyła się kilkudziesięciokilometrową eskortą zatrzymanego pojazdu członowego. Kontrola inspektorów wodzisławskiego oddziału śląskiej ITD wykazała wpierw niezgodność informacji umieszczonej na tablicach barwy pomarańczowej z faktycznie przewożoną substancją niebezpieczną. Kierowca nie potrafił wyjaśnić dlaczego umieścił inne oznaczenie przewożonego gazu, mimo że posiadał również tablicę z właściwym oznaczeniem. Tłumaczył, że był przekonany, że wiezie co innego niż jest wpisane w dokumencie przewozowym. Oznakowanie pojazdu okazało się jednak najmniejszym problemem, gdyż dalsze wnikliwe czynności kontrolne inspektorów ujawniły dużo poważniejszą nieprawidłowość. Cysterna nie miała bowiem dopuszczenia do przewożenia danego rodzaju gazu, jaki – zgodnie z dokumentem przewozowym – był załadowany. Fakt ten potwierdzono dodatkowo w Transportowym Dozorze Technicznym, który wydał dla tej cysterny świadectwo dopuszczenia („Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych”). Inspektorzy stwierdzili, że to potencjalnie niebezpieczna sytuacja i nie dopuścili do kontynuowania tego międzynarodowego przewozu. Podjęto decyzję o zawróceniu pojazdu do firmy, która załadowała cysternę. Po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji z kontroli, z pomocą wezwanych na miejsce kontroli policjantów z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, pojazd został pod eskortą odprowadzony do Sławkowa.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, które zakończyć się może karą 6500 zł. Za stwierdzone nieprawidłowości podobna kara grozi także w tym przypadku firmie, która przyczyniła się do napełnienia tej cysterny niewłaściwą substancją.

Data publikacji: 22.11.2019