Przewozy drewna mocno na bakier z przepisami. Wspólne działania ze Strażą Leśną w Zwardoniu.

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o ponad 60%, a nacisków osi nawet o 1/3! To najbardziej spektakularne efekty akcji kontrolnej prowadzonej od przeszło dwóch tygodni przez śląskich inspektorów oraz Straż Leśną. Informacji o objętości przewożonego drewna albo nie było w dokumentach, albo wskazywała ona wprost na przeładowanie pojazdu. W minionym tygodniu inspektorzy w trzech przypadkach skorzystali z wag zainstalowanych na miejscu kontroli w Zwardoniu przez miejscowe Starostwo Powiatowe. Oprócz dopuszczalnej masy całkowitej, przekroczone były także naciski osi, oraz dopuszczalna wysokość i długość pojazdów wraz z ładunkiem. Ukarano mandatami kierowców i wszczęto postępowania administracyjne na przewoźników, oraz nakazano przeładunek nadmiaru drewna.

Wspólne działania Inspekcji oraz Straży Leśnej ukierunkowane są na sprawdzanie prawidłowości i zgodności z przepisami przewozu drewna. Przez polsko-słowackie drogowe przejście graniczne w Zwardoniu przedsiębiorcy z branży przemysłu drzewnego przewożą spore ilości drewna z Czech i Słowacji. W ubiegłym tygodniu trzech takich przewoźników skontrolowano na drodze krajowej nr 1 i po weryfikacji informacji zawartych w dokumentach przewozowych – skierowano na ważenie. W jednym z przypadków w dokumencie przewozowym nie wpisano w ogóle objętości przewożonego drewna co uniemożliwiało jakąkolwiek weryfikację normatywności pojazdu. W tym właśnie przypadku wagi pokazały ponad 60% przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów. Zamiast przepisowych 40 t całość ważyła blisko 66 t! Kierowca stwierdził, że po prostu kazano mu zabrać za jednym razem jak najwięcej drewna, więc załadował ile się dało. Inspektorzy stwierdzili w tym przypadku także przekroczenia nacisków kilku osi pojazdu i przyczepy (o około 35, 28 i 5%), a także długości pojazdu z ładunkiem (o 13%) oraz jego wysokości (o 4%). Kierowca ukarany został mandatem karnym 500 zł. Wobec przewoźnika toczyć będzie się natomiast postępowanie w sprawie naruszenia zakazu przewozu ładunku podzielnego powodującego nienormatywność pojazdu, co skutkować może karą 15 tys. zł.

W dwóch innych kontrolach zespołów pojazdów już informacje w dokumentach wskazywały, że ładunku może być za dużo. Ważenie tylko potwierdziło te przypuszczenia, bowiem stwierdzono liczne przekroczenia parametrów normatywności zespołów pojazdów, w tym np. 30% i 17% przekroczenie d.m.c, 21%, 15% oraz 14,5% przekroczenia nacisków osi, oraz kilkuprocentowe przekroczenia innych parametrów.

Kontrole tego typu będą kontynuowane z uwagi na to, że przeładowane pojazdy stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Jest to także przejaw nieuczciwej konkurencji wobec przewoźników, którzy ładują tyle ile pozwalają przepisy, oraz powoduje przyspieszoną degradację nawierzchni dróg.

Data publikacji: 19.11.2019