Inspektorzy z edukacyjną prezentacją w SP nr 18 w Chorzowie

Inspektorzy tutejszego Inspektoratu zaprezentowali uczniom i nauczycielom uczestniczącym w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus „Chance” w Szkole Podstawowej nr 18 w Chorzowie, jak dokonuje się pomiaru zanieczyszczenia spalin samochodowych. Projekt ten nastawiony jest na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska. Była więc to szansa na zapoznanie się ze sposobami wykrywania i eliminowania z ruchu drogowego pojazdów najbardziej szkodzących jakości powietrza, którym oddychamy.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Chorzowie uczestniczy od ponad roku w projekcie Erasmus Plus „Chance”. Realizowany jest on we współpracy ze szkołami z Grecji, Łotwy, Portugalii i Włoch. Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie zajmują się problemami ochrony środowiska, obserwują zmiany klimatu, stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza, poznają alternatywne źródła energii oraz sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zmianom środowiska na Ziemi. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz języka angielskiego. Program obejmuje także wzajemne wymiany uczniów, którzy odwiedzają partnerskie szkoły w innych krajach.

W dniu 05.11.2019 inspektorzy zaprezentowali uczestnikom wymiany z Polski i z zagranicy, instytucję którą reprezentują, oraz swój sprzęt, służący do pomiaru stopnia zadymienia spalin. Przeprowadzono mały pokaz takiego badania, prezentując zainteresowanym na jakiej zasadzie odbywa się pomiar. W miłej atmosferze, pomimo ulewnego deszczu, udało się poszerzyć wiedzę nastolatków i ich opiekunów w zakresie problemów związanych z badaniem zanieczyszczenia spalin.

Więcej na temat projektu:

http://sp18.chorzow.pl/projekt-erasmus-chance/

https://www.facebook.com/telpoltv/videos/2394652477314316/

Data publikacji: 06.11.2019