PAMIĘTAMY

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Anna Sokołowska-Olesik, towarzyszyła Wojewodzie Śląskiemu w odwiedzinach cmentarzy i mogił w województwie śląskim.

Na początku delegacja odwiedziła znajdujące się w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla krypty katowickich biskupów: śp. Arkadiusza Lisieckiego, śp. Stanisława Adamskiego i śp. Herberta Bednorza. Następnie na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza złożono kwiaty pod pomnikiem Męczeństwa Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, jak również pod tablicami upamiętniającymi śp. Henryka Sławika oraz Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947 przez Armię Czerwoną, hitlerowców, OUN-UPA i NKWD. Zapalone zostały również znicze na grobach: wybitnego polskiego kompozytora śp. Henryka Michała Góreckiego, pisarza śp. Stanisława Ligonia, uczestnika powstań śląskich śp. Arki Bożka, znakomitego kompozytora śp. Wojciecha Kilara, wicemarszałka Senatu RP śp. Krystyny Bochenek oraz obrońców Katowic z 1939 r.

Na cmentarzu przy ul. Francuskiej upamiętniono Ofiary Sybiru, odwiedzono też groby śp. Tadeusza Szurmana, biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, śp. Konstantego Wolnego, pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego oraz Wielkiego Syna Śląskiej Ziemi Wojciecha Korfantego. Znicz zapłonął też na Grobie Nieznanego Policjanta Polskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Na koniec delegacja odwiedziła cmentarz w Katowicach-Panewnikach, gdzie złożyła kwiaty na cmentarzu zakonnym, na mogile Harcerzy i Powstańców Śląskich Obrońców Katowic w 1939 r. oraz przy pomniku nagrobnym Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych pomordowanych w latach 1945-1956.

W dniu 31 października 2019 r. delegacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach odwiedziła tez groby zmarłych pracowników Urzędu.