Nieoczekiwana zamiana miejsc

Gdyby ta kontrola miała miejsce w poniedziałek – trzy dni wcześniej – kierowca otrzymałby protokół bez żadnego naruszenia i pojechał dalej. Tak się niestety nie stało, bo ktoś zlekceważył lub po prostu przeoczył fakt, iż tenże kierowca, wykonujący w czwartek (22.08.2019) przewóz autokarowy, nie miał już ważnych uprawnień kierowcy zawodowego. Co więcej – skończyła się również ważność uprawnienia kategorii „D” w jego prawie jazdy. Konsekwencją były mandaty dla kierowcy i grożące kary dla przewoźnika i osoby zarządzającej transportem. Do kontynuowania podróży potrzebny był także nowy kierowca z ważnymi uprawnieniami.

Miejscem kontroli w tym przypadku była autostrada A4 w Gliwicach. Wyjeżdżający z bramek poboru opłat autokar inspektorzy skierowali na parking, w celu rutynowej kontroli. W okresie wakacyjnym ITD szczególną uwagę zwraca właśnie na wszelkie okazjonalne przewozy autokarowe. Skontrolowano stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy, oraz poddano analizie czas pracy kierowcy. Inspektorzy nie mieli uwag w tych zakresach. Spore problemy ujawniło z kolei prawo jazdy kierowcy. Wpisy umieszczone na jego rewersie świadczyły bowiem o braku jakichkolwiek przesłanek, aby kontrolowany mógł w bieżącym dniu wykonywać przewozy autokarem, czy nawet choćby tylko nim kierować. Wszelkie do tego uprawnienia kierowcy skończyły bowiem swoją ważność trzy dni wcześniej. Mężczyzna nie posiadał więc ważnej kategorii „D” prawa jazdy, a także ważnego szkolenia i ważnych orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego.

Mimo ponad 30 pasażerów czekających w autokarze na kontynuowanie podróży inspektorzy nie mogli pozwolić kierowcy na kontynuowanie wykonywania przewozu. Potrzebny był zatem inny kierowca – z ważnymi uprawnieniami. Na tą wyjątkową sytuację szybko zareagował sam przedsiębiorca, który wcześniej wysłał w podróż kierowcę bez uprawnień i teraz sam – pojazdem osobowym – przyjechał na miejsce kontroli. Po weryfikacji uprawnień do kierowania przedsiębiorcy, panowie zamienili się pojazdami i podróżni mogli kontynuować wycieczkę.

Kierowca otrzymał mandaty na kwotę 450 zł. Wszczęto również dwa postępowania administracyjne o nałożenie kar: na przedsiębiorcę i na osobę zarządzającą transportem. Grożące im kary to odpowiednio 1500 i 3000 zł.

23.08.2019