Międzynarodowe kontrole ADR na Śląsku – relacja wideo

41 skontrolowanych pojazdów i 15 ujawnionych naruszeń w przewozach towarów niebezpiecznych (ADR) – to efekt dwudniowej akcji na śląskich autostradach A1 i A4. Ciężarówki kontrolowali inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Katowic, Rzeszowa i Lublina z kolegami po fachu z 8 państw europejskich w ramach spotkania ekspertów ACE (ADR Crossborder Enforcement), pod auspicjami międzynarodowej organizacji Euro Contrôle Route (ECR).

Międzynarodowe kontrole na śląskiej A1 i A4 prowadzili polscy inspektorzy ITD z kolegami po fachu z Belgii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Szwajcarii oraz Węgier. Eksperci specjalizujący się w kontrolach ciężarówek przewożących towary niebezpieczne sprawdzali m.in. czy ładunek przewożony jest prawidłowo, pojazdy są sprawne techniczne i wyposażone w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz ochronny, oraz czy kierowcy posiadają wymagane uprawnienia i dokumentację przewozową.