Po kontroli na mobilnej linii diagnostycznej autobusy komunikacji miejskiej odjechały… do naprawy

Na jedenaście autobusów skontrolowanych w ramach doraźnych działań śląskich inspektorów na dworcu autobusowym w Bytomiu tylko 4 okazały się sprawne technicznie.

W skontrolowanych w dniu 6 czerwca 2019 r. autobusach, przewożących pasażerów na Śląsku inspektorzy stwierdzili wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne hamulce i uszkodzone elementy zawieszenia. Trzy ze skontrolowanych pojazdów nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy, kolejne cztery dopuszczono do ruchu wyłącznie na czas przejazdu do warsztatu naprawczego, zakazując jazdy z pasażerami. Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych.

Dzięki kontroli przy użyciu mobilnej linii diagnostycznej inspektorzy mogą przeprowadzać znacznie dokładniejsze kontrole stanu technicznego pojazdów i wykrywać usterki, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i środowiska. Kontrole prowadzone są na terenie całego województwa śląskiego, czasem także w innych województwach. Najnowocześniejsza w Polsce mobilna linia diagnostyczna działa na Śląsku od połowy stycznia. Inspektorzy z WITD Katowice skontrolowali przy jej pomocy już około 500 pojazdów, wykrywając szereg usterek stanu technicznego zarówno autobusów, jak i samochodów ciężarowych i busów.