Przewóz odpadów niebezpiecznych bez dokumentów zatrzymany w Bytomiu

Bez dokumentów przewozowych i bez wymaganego oznakowania pojazdu tablicą „Odpady” transportowane było kilka ton mieszaniny ziemi i nieznanych, cuchnących chemikaliów. Zespół pojazdów wiozący te nieznane odpady, na bytomskim odcinku drogi wojewódzkiej nr 911 zatrzymał patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Katowic. Na miejsce kontroli pojazdu wezwano strażaków z Jednostki Ratownictwa Chemicznego z Katowic. Sprawą zainteresowali się również policjanci, Inspekcja Ochrony Środowiska, a także miejscowe władze miejskie, z Prezydentem Bytomia na czele. Za stwierdzone nieprawidłowości przewoźnikowi grozi maksymalna ustawowa kara w kwocie 12 tys. zł.

W godzinach przedpołudniowych inspektorzy zatrzymali do kontroli na drodze wojewódzkiej nr 911 w Bytomiu zespół pojazdów przewożący – jak się okazało – mieszaninę ziemi i nieznanych chemikaliów. Przestrzeń ładunkowa nie była zabezpieczona plandeką, pojazd nie był oznakowany białą tablicą z napisem „Odpady”, a kierowca nie posiadał żadnego dokumentu przewozowego. Nie wiadomo więc było co jest załadowane na naczepie, oraz skąd i dokąd jest transportowane. Aby ustalić czy wydzielające bardzo intensywny i nieprzyjemny zapach substancje nie stanowią jakiegoś materiału niebezpiecznego, którego przewóz podlega przepisom ADR, na miejsce kontroli przybyło „mobilne laboratorium” katowickich strażaków z Jednostki Ratownictwa Chemicznego. Badanie wykazało, że przewożony materiał nie podlega przepisom ADR, ale będąc zmieszany z ziemią stanowi odpad niebezpieczny.

Ustaleniami inspektorów zainteresowali się również kontrolujący razem z nimi bytomscy policjanci, a także inspektorzy z Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska UM w Bytomiu. Na miejsce kontroli przybył również Prezydent Bytomia.

Na miejsce kontroli przewoźnik dostarczył dokument przewozowy oraz tablice do oznaczenia pojazdu. Kierowca został ukarany mandatami na kwotę 400 zł, natomiast naruszenia przepisów jakie stwierdzono po stronie przewoźnika dały łączną kwotę kary 22 tys. zł. Inspektorzy przeprowadzą postępowanie administracyjne wobec firmy odpowiedzialnej za przewóz, które może zakończyć się maksymalną karą 12 tys. zł, z uwagi na ustawowe ograniczenie kwoty kary nałożonej w wyniku jednej kontroli.

17.05.2019