Przewozy osób samochodami osobowymi nadal pod kontrolą ITD

W zeszłym tygodniu katowiccy inspektorzy nadal kontrolowali przewozy wykonywane pojazdami osobowymi z użyciem aplikacji mobilnych. Chodzi o aplikacje, które pomagają kojarzyć pasażerów szukających alternatywnej do taksówki formy transportu z przewoźnikami, którzy dysponują samochodem osobowym. Niestety żaden z kontrolowanych przewozów nie był zgodny z przepisami. Przedsiębiorcom wykonującym te przewozy grożą kary ponad 8 tys. zł. Kary również nie unikną osoby zarządzające transportem w tych firmach, jak również mandaty otrzymali sami kierowcy.

W poświątecznym tygodniu inspektorzy wspólnie z policją i innymi służbami dokonali kilku kontroli pojazdów osobowych, którymi wykonywany był okazjonalny transport osób. W jednym z przypadków kierowcą okazał się być obywatel Gruzji. Kierowcy w każdym z tych przypadków nie zostali wyposażeni w „wypisy z licencji na przewóz osób” należących do przedsiębiorców, dla których pracują. Skutkowało to mandatem dla kierowców, oraz wszczęciem postępowań administracyjnych wobec osób zarządzających transportem i wobec przedsiębiorców. Głównym problemem był jednak fakt, że przewozy tego typu nie spełniają wymogów ustawy o transporcie drogowym, co zagrożone jest właśnie karą 8 tys. zł.