Kontrole przewozu osób samochodami osobowymi pod czujnym okiem śląskiej ITD

Kilkanaście kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami – to wynik działań prowadzonych od tygodnia przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach. Brak licencji lub przewozy pojazdami niespełniającymi wymogów są jak dotąd najczęstszymi stwierdzanymi uchybieniami, jakich dopuszczają się przedsiębiorcy wykonujący przewóz osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych na telefony. Kary za te naruszenia wynoszą od 8 do 12 tysięcy złotych!

Inspektorzy podjęli współpracę z Policją, Administracją Celno-Skarbową i Inspekcją Handlową. Wspólne kontrole dotyczą przewozów z użyciem aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Zadaniem takiej aplikacji jest skontaktowanie pasażera z kierowcą, wytyczenie trasy przewozu i naliczenie opłaty. Pasażerowie nie wiedzą jednak, że kierowcy zamówionych przez aplikację pojazdów nie tylko nie posiadają odpowiedniej licencji, ale i nie są weryfikowani pod kątem niekaralności czy stanu zdrowia i zdolności psychotechnicznych do wykonywania zarobkowego przewozu osób. Jak pokazały kontrole, często są to osoby niemówiące nawet w języku polskim i nieposiadające odpowiedniego pozwolenia na pracę w naszym kraju.

Wśród kontrolowanych kierowców znaleźli się obywatele Gruzji i Ukrainy. W dwóch przypadkach na miejsce kontroli wezwano Straż Graniczną w celu ustalenia miejsca zamieszkania, weryfikacji legalności pobytu i wykonywania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy. Okazało się, że pozwolenie na pracę jednego z nich nie obejmowało pracy w postaci usług przewozu samochodem osobowym, drugi zaś, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów i odmawiał wskazania adresu zamieszkania, w ogóle nie posiadał pozwolenia na pracę w Polsce. Straż Graniczna wszczęła w tym zakresie postępowania dotyczące nielegalnej pracy w Polsce.

Służby kontrolne, dostrzegając szereg nieprawidłowości i naruszeń w obszarze tego typu przewozów, zapowiadają dalsze wspólne działania.