Ograniczenia w ruchu w czasie konferencji COP24 w Katowicach

W związku z organizacją przez Polskę w Katowicach dwudziestej czwartej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP24, oraz konferencji towarzyszących, Wojewoda Śląski wprowadził czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów o d.m.c. powyżej 12 t. Będzie on obowiązywał na wskazanych drogach i ulicach na terenie miasta Katowice, w dniach od 25.11.2018 r. do dnia 17.12.2018 r. w godzinach od 7:00 do 23:00.

Powyższe ograniczenia będą dotyczyły (§1 ust. 1 Rozporządzenia Wojewody Śląskiego):

  • drogi krajowej nr 79 na odcinku od węzła z drogą krajową nr 86 (al. W. Roździeńskiego – Drogowa Trasa Średnicowa) do skrzyżowania ulic: Chorzowskiej – Stęślickiego – Grundmana w Katowicach, w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. J. Ziętka;
  • W. Korfantego w Katowicach od ul. Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka, w obu kierunkach.

Objazd

Ustalono również proponowaną trasę objazdu dla kierowców chcących przejechać od strony Sosnowca (DK86) i Mysłowic (DK79) w kierunku Chorzowa:

  • al. Roździeńskiego – ul. Murckowska (DK 86) – autostrada A-4 – ul. Bocheńskiego – ul. Chorzowska

oraz w kierunku przeciwnym – od strony Chorzowa w kierunku Sosnowca i Mysłowic:

  • ul. Chorzowska – ul. Bracka – ul. Bocheńskiego – autostrada A-4 – ul. Murckowska (DK86) – al. Roździeńskiego

 map

Wyłączenia spod zakazu

Określone zakazy i ograniczenia ruchu nie będą dotyczyły wskazanych poniżej pojazdów i rodzajów przewozów:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno–Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony  radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;

3) pojazdów wywożących odpady z terenu odbywania spotkań w ramach Konferencji;

4) pojazdów obsługi Konferencji;

5) pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych oraz korespondencję;

6) pojazdów przewożących paliwa, gazy i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali i innych placówek medycznych zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w ust. 1;

7) pojazdów przewożących do placówek zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w ust. 1, następujące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze:

   a) mięso i podroby jadalne,

   b) ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,

   c) produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody,

   d) jaja ptasie i masy jajeczne,

   e) kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowaną,

   f) warzywa, grzyby świeże i mrożone,

   g) owoce świeże i mrożone,

   h) zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych,

   i) produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe,

   j) przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców,

   k) przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze,

   l) napoje bezalkoholowe,

   m) pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt;

8) pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek zlokalizowanych na obszarze objętym zakazem, o którym mowa w ust. 1.

 Podstawa prawa: Rozporządzenie Nr 4/18 Wojewody Śląskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego (Dz.U. woj. śląskiego z 08.10.2018 r., poz. 6224)