ROSYJSKI KIEROWCA TWIERDZIŁ, ŻE MOŻE JEŹDZIĆ BEZ KARTY

W dniu 5 kwietnia na drodze krajowej nr 1 w Częstochowie inspektorzy transportu drogowego z Katowic zatrzymali do kontroli ciągnik samochodowy wraz z naczepą, należący do rosyjskiego przewoźnika. Pojazd prowadził rosyjski kierowca, który w imieniu swojego pracodawcy wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Białorusi do Czech. Kierowca okazał do kontroli m.in. swoją kartę do tachografu cyfrowego. Inspektorzy odczytali dane na niej zawarte oraz pobrali dane z tachografu. Na podstawie analizy tych danych stwierdzono, że rosyjski kierowca w jednym z dni objętych kontrolą nie rejestrował na odcinku 384 km. swojej aktywności na karcie do tachografu. Kierowca przyznał się do wyciągnięcia karty i jazdy bez niej oraz stwierdził że na terenie Rosji można jeździć bez karty w tachografie.

Kiedy podsumowano jego czas prowadzenia pojazdu przestał jednak upierać się, że w Rosji tak wolno, okazało się bowiem, że niemal dwukrotnie przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy – prowadził pojazd przez ponad 8 godzin!

czas pracy

Nierejestrowanie danych na karcie oraz naruszenia norm czasu pracy kierowcy poskutkowały nałożeniem na kierowcę mandatów karnych na łączną kwotę 3900 zł. oraz wszczęciem wobec przewoźnika postępowania w przedmiocie naruszeń zagrożonych łączną kwotą kary wysokości niemal 8 tysięcy złotych.

Przewoźnik nie wpłacił kaucji, dlatego pojazd usunięto na parking do czasu uregulowania należności względem Skarbu Państwa.