NIEMAL 50% PRZECIĄŻENIA OSI NAPĘDOWEJ

W dniu 30 marca na drodze powiatowej w miejscowości Jaworzno, na której dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku osi do 8 ton, inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli do ciągnik siodłowy z naczepą, którym polski przedsiębiorca wykonywał międzynarodowy transport drogowy zrębek drewna na trasie Polska-Słowacja.

zrębki drweniane

W wyniku przeprowadzonego w trakcie kontroli ważenia pojazdu inspektorzy stwierdzili, że nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu samochodowego wyniósł prawie 12 t., co stanowi przekroczenie dopuszczalnego nacisku o niemal 4 tony (przekroczenie o 49,37 %) względem dopuszczalnej normy określonej dla kategorii drogi powiatowej, na której pojazd został zatrzymany. O prawie 2 tony przekroczony był też nacisk potrójnej osi naczepy.

Rzeczywista masa całkowita zespołu pojazdów wyniosła 45,6 ton i przekraczała o 5,6 tony dopuszczalną wartość 40 ton.

W trakcie kontroli kierowca nie okazał zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym. Ustalono, że w tym przypadku wymagane było zezwolenie kategorii VII. Jego brak, gdy parametry pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 20 %, wiąże się z karą dla przewoźnika, wynoszącą aż 15 tysięcy złotych! W tej sprawie wszczęto wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne.

Kierowcy nakazano też rozładunek nadmiaru przewożonego ładunku. Dokonał go na znajdującym się w pobliżu składzie drewna. Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu kierowca został ukarany mandatem karnym.

Rozładunek