Ukryty ADR – zawinił nie tylko przewoźnik, ale także załadowca

W dniu 19 maja 2015 r. na ul. Kościuszki w Katowicach inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy należący do krajowego przedsiębiorcy, który wykonywał transport drogowy rzeczy. W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że przewożony jest towar niebezpieczny klasy 3 o numerze UN 1133 (KLEJE zawierające materiały ciekłe zapalne) w ilości wymagającej oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej.

Pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej a kierowca nie posiadał wymaganego dla przewozu towarów niebezpiecznych szkolenia. Nie posiadał on także wymaganych dokumentów i wyposażenia – inspektorzy stwierdzili brak instrukcji pisemnych, nieprawidłowy dokument przewozowy oraz brak gaśnic i szeregu innych wymaganych elementów. Ponadto stwierdzono nieprawidłowe zamocowanie ładunku.

Na skutek powyższych nieprawidłowości inspektorzy zakazali kierowcy dalszej jazdy a pojazd skierowany został na wyznaczony przez starostę parking do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz zapewnienia kierowcy z wymaganymi kwalifikacjami.

Za niezabezpieczenie ładunku inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym wysokości 100 zł. oraz wszczęli postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Łączna kwota kary, jaka zostanie mu wymierzona za stwierdzone naruszenia, wynosi 5 650 zł.

Z uwagi na uchybienia w dokumentacji oraz nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku inspektorzy wszczęli też postępowanie administracyjne wobec nadawcy i jednocześnie załadowcy towaru niebezpiecznego. Grozi mu kara takiej samej wysokości, jak przewoźnikowi.

DSCF0580 (Copy)   DSCF0576 (Copy) DSCF0578 (Copy)    DSCF0579 (Copy) DSCF0584 (Copy)   DSCF0585 (Copy)