Akcja SMOG na śląskich drogach

Kolejne w tym roku działania ITD i Policji na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym województwie. Przy jednej z głównych tras wylotowych z Katowic inspektorzy wraz z policjantami kontrolowali normy zadymienia spalin w pojazdach. Wzięto pod lupę zwłaszcza wyziewy z rur wydechowych pojazdów dostawczych. Kontrolowano też przy okazji stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.

Śląscy inspektorzy wraz z policjantami z KMP w Katowicach po raz kolejny w tym roku podjęli akcję kontroli z użyciem dymomierzy i analizatorów spalin, nakierowaną głównie na sprawdzenie, czy pojazdy nie wydzielają do otoczenia nadmiernych ilości szkodliwych substancji. Centrum działań było miejsce kontroli przy ulicy Pszczyńskiej w Katowicach, przy drodze krajowej nr 86. Kontrolowano głównie lekkie pojazdy do przewozu rzeczy, o d.m.c. nie przekraczającym 3,5 t. Sprawdzono również stan techniczny części pojazdów. Nieocenionym sprzętem ponownie okazała się mobilna linia diagnostyczna śląskich inspektorów, z pomocą której ujawniono szereg usterek natury technicznej. Przeprowadzono ponad 30 kontroli. W około połowie przypadków niestety zatrzymano dokument dopuszczający pojazd do ruchu.

Działania z użyciem dymomierzy w ramach akcji SMOG (10.04.2019) miały miejsce również przy okazji kontroli drogowych przeprowadzanych przez śląskich inspektorów na A-4 w Gliwicach oraz na północy województwa – w Kłobucku.