ITD z wizytą edukacyjną u młodych adeptów branży transportowej

Informacje przybliżające funkcjonowanie ITD, prezentacja pokazująca czym zajmują się na co dzień inspektorzy, z jakimi ciekawymi wyzwaniami się mierzą, oraz porcja wiedzy fachowej dotyczącej przepisów i norm czasu pracy kierowców – wszystko z „pierwszej ręki”! Na zaproszenie nauczycieli ZSSiO w Bielsku-Białej inspektorzy z WITD Katowice złożyli edukacyjną wizytę młodzieży uczącej się na kierunkach związanych z branżą transportu drogowego.

W miniony poniedziałek 14.01.2019 r. miała miejsce wizyta inspektorów WITD Katowice w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Celem spotkania było przybliżenie uczącej się tam młodzieży sposobu funkcjonowania ITD, oraz tego, czym tak dokładnie inspektorzy zajmują się na co dzień. Prelekcji przysłuchiwali się uczniowie kierunków związanych z branżą transportu drogowego: technik-spedytor, oraz kierowca-mechanik.

W pierwszej części zaprezentowano młodzieży ogólny zarys sposobu funkcjonowania ITD oraz mnogość zagadnień, jakie inspektorzy na co dzień obejmują swoimi kontrolami. Uczestników zapoznano również z ciekawymi i nietypowymi sytuacjami z jakimi czasami przychodzi się mierzyć popularnym „krokodylom”. Druga część spotkania wprowadziła nieco interakcji, gdyż uczniowie zadawali pytania związane ze szczegółami sposobów analizy norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków zawodowych kierowców. Przyszli „technicy” branży transportowej mogli zatem poznać przepisy i ich bieżącą interpretację praktyczną – z najlepszego dostępnego źródła.

Organizując to spotkanie nauczyciele bielskiego zespołu szkół dali swoim uczniom możliwość poznania z nieco innej strony funkcjonowania branży transportowej. Dla inspektorów była to natomiast doskonała szansa na poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o ITD i zainteresowania ich różnorakimi aspektami pracy jako funkcjonariusza służby kontrolującej transport drogowy.