INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO NA TARGACH KARIERY

W dniu 16 października 2018 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wzięli udział w Tragach Kariery zorganizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Społecznych tej uczelni.

Studenci odwiedzający stoisko pytali nie tylko o pracę inspektora, byli też zainteresowani stanowiskami administracyjnymi w urzędzie. Dowiadywali się o niezbędnych wymaganiach, jakie należy spełnić, chcąc pracować w ITD, interesował ich tryb naboru i zasady wyłaniania kandydatów. Dopytywali, gdzie szukać ofert pracy, jak aplikować.   

Stoisko Inspekcji Transportu Drogowego cieszyło się podczas targów dużym powodzeniem, w ciągu kilku godzin odwiedziło je ponad trzysta osób. Inspektorzy przekazali też do wylosowania upominki od ITD – krokodylka Tirka, odblaski i inne gadżety, które niezwykle ucieszyły odwiedzających targi.