Święto Inspekcji Transportu Drogowego w Katowicach

Kolejna rocznica działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego na Śląsku była doskonałą okazją do szerszego zaprezentowania naszej instytucji oraz do świętowania. W obecności Wicewojewody Śląskiego, Pana Piotra Kołodziejczyka, Pana Rafała Kozłowskiego – p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz wielu znamienitych gości przypomniano, jak wieloma zróżnicowanymi aspektami kontroli zajmuje się Inspekcja, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stan otaczającego nas środowiska, infrastruktury drogowej, jak i na równe warunki wykonywania transportu drogowego przez przedsiębiorców. Doceniono wieloletnią służbę inspektorów i pracowników katowickiego inspektoratu oraz delegatury śląskiej GITD, wręczając im odznaczenia i awanse.

W dniu 11 października 2018 r. Inspekcja Transportu Drogowego w Katowicach obchodziła 16 rocznicę rozpoczęcia działalności kontrolnej na Śląsku. Jesienią 2002 r. pierwsi inspektorzy rozpoczęli swoje działania, wywierając istotny wpływ na poprawę warunków działalności branży transportowej. Z biegiem lat katalog zadań stawianych Inspekcji i związanych z nimi kompetencji inspektorów zwiększały się. Aby podołać wyznaczonym zadaniom inspektorzy muszą posiadać szeroką wiedzę z zakresu wielu przepisów prawa krajowego, międzynarodowego, w dziedzinie kontroli stanu technicznego pojazdów, budowy i działania tachografów cyfrowych, a przede wszystkim wykazywać się codziennie wysokim stopniem asertywności i odporności na sytuacje stresowe, w połączeniu z wysokim poziomem kultury osobistej.

Tegoroczne obchody stały się zatem doskonałą okazją, aby docenić śląskich inspektorów i pracowników Inspekcji. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej odprawionej przez Księdza Biskupa Marka Szkudło w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie, już w siedzibie inspektoratu, w obecności przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele śląskich urzędów, szefowie służb mundurowych oraz organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, wicewojewoda Piotr Kołodziejczyk – w imieniu Prezydenta RP – wręczył zasłużonym inspektorom i pracownikom srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, przyznawane za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Awanse służbowe z rąk p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Wicewojewody śląskiego odebrali zarówno inspektorzy z WITD jak i z delegatury Śląskiej GITD. Przybyli goście otrzymali pamiątkowe medale upamiętniające jubileusz WITD oraz zbliżające się święto związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.