ŚLĄSCY INSPEKTORZY TOWARZYSZYLI GŁÓWNEMU INSPEKTOROWI TRANSPORTU DROGOWEGO PODCZAS WIZYTY W WATYKANIE

Inspektorzy z WITD w Katowicach byli obecni na audiencji prywatnej z Papieżem Franciszkiem, a samochód służbowy, którym przyjechali do Watykanu został poświęcony przez Ojca Świętego.

Papież został poinformowany o działaniach Inspekcji Transportu Drogowego prowadzonych na rzecz edukacji i promocji zasad bezpieczeństwa na drogach. Jego zainteresowanie wzbudził krokodylek Tirek – maskotka ITD, oglądał też pojazd inspekcji, odblaski i małe Tirki – pluszaki, jakie wręczane są dzieciom w szkołach i przedszkolach podczas akcji promujących bezpieczne zachowania na drogach. Ojciec Święty przyznał, że maskotki ITD są wsparciem dla dzieci.

Papież poświęcił samochód służbowy Inspekcji Transportu Drogowego wykorzystywany do kontroli autokarów i ciężarówek, pogratulował inicjatywy oraz zachęcił do zintensyfikowania i kontynuacji działań edukacyjnych promujących bezpieczeństwo.

Wzorując się na działaniach Głównego Inspektora Transportu Drogowego, śląscy inspektorzy biorą udział w licznych akcjach na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach. Dzięki listowi intencyjnemu podpisanemu pomiędzy śląskimi służbami  – Policją, Strażą Miejską i Inspekcją Transportu Drogowego, możliwa jest intensywna działalność edukacyjna podczas festynów i akcji, na przykład podczas akcji „Błyśnij dla życia”. Inspektorzy odwiedzają placówki edukacyjne, podczas których organizują dla dzieci konkursy i quizy, a bawiąc się wspólnie z dziećmi, przekazują cenne informacje i uczą bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Krokodylek Tirek, który tak spodobał się papieżowi Franciszkowi, zawsze towarzyszy inspektorom podczas wizyt w placówkach edukacyjnych i na festynach, przyciągając dzieci i zachęcając do udziału we wspólnych zabawach.

Błogosławieństwo Ojca Świętego dla tych wszystkich działań stanowi niecodzienną zachętę dla ich kontynuacji oraz wsparcie dla inspekcji w realizacji jej ustawowych zadań.

Poniżej krótka relacja filmowa z wizyty w Watykanie