Naruszył wakacyjny zakaz ruchu… i nie tylko. Nieuczciwe postępowanie kierowcy zagranicznego przewoźnika.

Rodzaj przewożonego ładunku ewidentnie nie pozwalał temu kierowcy hiszpańskiego przewoźnika na poruszanie się w sobotni poranek po polskich drogach. Polak kierujący zagranicznym pojazdem naruszył przepisy o okresowych ograniczeniach ruchu i jak się okazało – było to najmniej poważne ze stwierdzonych naruszeń. Wnikliwa kontrola zapisów tachografu wykazała bowiem, że kierowca naruszył prawie wszystkie obowiązujące normy czasu jazdy! Był oczywiście świadom tego co robi, gdyż w celu ukrycia swoich nadużyć i aby nie były one aż tak oczywiste, używał już od dnia poprzedniego – karty do tachografu należącej do innego kierowcy. Inspektorzy zatrzymali tę kartę, a łączna kwota kar za stwierdzone nieprawidłowości osiągnęła poziom ponad 7500 zł. Do tego kierowcy wydano zakaz jazdy – aż do poniedziałku!

 

Inspektorzy ITD kontrolujący duże pojazdy ciężarowe w wakacyjne weekendy sprawdzają, czy przewożony rodzaj ładunku lub okoliczności jego przewożenia pozwalają zastosować wyłączenie spod okresowego zakazu ruchu. W przypadku skontrolowanego w dniu 28.07.2018 r. tuż przed godziną 9 rano w Siewierzu hiszpańskiego pojazdu członowego, poruszającego się drogą nr 1, okazało się, że przewożony rodzaj rzeczy nie podlega wyłączeniu spod obowiązującego właśnie zakazu ruchu. W wakacyjne soboty taki zakaz obowiązuje bowiem w godzinach 8:00 – 14:00. Inspektorzy nie poprzestali jednak na skontrolowaniu ładowni tego pojazdu i kwestii, czy pojazd może się obecnie poruszać czy nie, lecz standardowo kontrolą objęli również aspekty czasu pracy kierowcy i prawidłowości użytkowania tachografu. Polski kierowca tego zagranicznego przewoźnika poległ również i w tym zakresie – okazało się, iż używa on aktualnie w tachografie kartę kierowcy, która do niego nie należy! Następnie kierowca okazał również i swoją kartę. Zapisy z obydwu kart inspektorzy poddali analizie, czego efektem było stwierdzenie, iż kierowca przekroczył normę czasu jazdy bez przerwy, czasu jazdy dziennej, oraz dozwolony dwutygodniowy czas jazdy. Wszystkie te przekroczenia zostały popełnione w ostatniej dobie przed kontrolą, będąc efektem niedozwolonej jazdy. Oczywiście użycie karty innego kierowcy właśnie w trakcie ostatniej doby miało być sposobem na „ukrycie” tych naruszeń.

Inspektorzy zatrzymali kartę nie należącą do skontrolowanego kierowcy, aby zwrócić ją do organu, który ją wydał. Kierowca został ukarany mandatami na kwotę 2500 zł, natomiast kara, jaka grozić może przewoźnikowi za nieuczciwe postępowanie jego kierowcy, opiewa na kwotę 5200 zł. W związku z tym, że kierowca przekroczył normę czasu jazdy w niezakończonym jeszcze okresie dwóch tygodni (suma czasu jazdy z poprzedniego i z bieżącego tygodnia przekroczyła 90 godzin), inspektorzy przypomnieli kierowcy, iż ten może ponownie rozpocząć jazdę dopiero, gdy bieżący tydzień się zakończy i rozpocznie kolejny – co nastąpi wraz z nastaniem najbliższego poniedziałku.

Jak można określić całość postępowania tego kierowcy i jego pracodawcy? Z pewnością co najmniej jako nieuczciwe wobec wielu innych kierowców i przewoźników, którzy jednak w okresie wzmożonego wakacyjnego nasilenia ruchu drogowego decydują się na przerwę w wykonywaniu swojej pracy w wyznaczonych terminach obowiązywania zakazów ruchu. Nie poprawia ich wizerunku również fakt naruszenia z premedytacją przepisów o używaniu karty kierowcy, a zwłaszcza przekroczenia naraz kilku norm czasu jazdy! ITD to służba powołana głównie w celu kontroli tego ściśle uregulowanego sektora gospodarki jakim jest transport drogowy i stałego dbania o uczciwą konkurencję, co również ma bezpośrednie przełożenie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.