Posiedzenie grupy roboczej ECR-Harmonie w Brukseli z udziałem inspektora ze Śląska

Ostatnie posiedzenie jednej z grup roboczych międzynarodowej organizacji ECR (Euro Contrôle Route) w temacie harmonizacji zasad kontroli naruszeń norm czasu jazdy i czasu odpoczynku kierowców, odbyło się z udziałem polskiego przedstawiciela służb kontrolnych. W dniach 26-27 czerwca 2018 r. do prac w trakcie obrad tej grupy, w wyniku współpracy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach, został oddelegowany jeden z inspektorów śląskiego inspektoratu. ECR zrzesza służby kontrolne większości państw Unii Europejskiej, współpracujące w celu poprawienia bezpieczeństwa drogowego, uczciwej konkurencji i warunków pracy w sektorze transportu drogowego.

(więcej o ECR: http://www.gitd.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/ecr )

Tematem spotkania było opracowanie wspólnych zasad i procedur kontroli norm dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu jazdy, czasu jazdy bez przerwy, oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku. Elementy te są przedmiotem niemal każdej kontroli drogowej przeprowadzanej przez inspektorów ITD. Służby kontrolne innych państw również sprawdzają te normy. Wspólnym mianownikiem takich kontroli jest fakt, iż przepisy określające dozwolone czasy jazdy i minimalne wymogi co do czasów odpoczynku kierowców, są zawarte we wspólnotowym rozporządzeniu (Rozporządzenie Nr 561/2006) i są stosowane wprost przez kontrolujących w każdym z państw członkowskich UE. Mimo tego zdarzają się w niektórych kwestiach różne podejścia i interpretacje pomiędzy kontrolującymi z poszczególnych krajów. Spotkanie i cel pracy w ramach grupy ECR-Harmonie były nakierowane na wypracowanie wspólnego podejścia służb kontrolnych państw członkowskich, aby zapewnić, że wynik kontroli czasu pracy danego kierowcy będzie taki sam – niezależnie od tego w jakim państwie kierowca ten zostanie skontrolowany.

W kolejnym już spotkaniu tej grupy – tym razem, oprócz przedstawiciela ITD, uczestniczyli również przedstawiciele służb z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Dwudniowe obrady zakończono na wspólnym konsensusie co do najlepszego – zdaniem obradujących – i najbardziej zgodnego z zapisami rozporządzenia, podejścia do weryfikacji norm czasu jazdy i odpoczynku. Zalecenia te zostaną sformułowane w raporcie, który miejmy nadzieję wkrótce trafi do odpowiednich organów wspólnotowych, a te zaakceptują stosowanie ich przez służby kontrolne, jako element dobrej praktyki.