MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z UDZIAŁEM INSPEKTORA ZE ŚLĄSKA

W dniach 3-8.06.2018 r. inspektor Aleksander Wietrzyk z WITD w Katowicach wraz z inspektorami reprezentującymi  Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w Kielcach i Bydgoszczy, oraz Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora, Panią Urszulą Nowinowską, wzięli udział we wspólnych kontrolach w ramach międzynarodowej wymiany MULTILATERAL EXCHANGE WEEK LIMOGES – „JUNE 2018”, zorganizowanych przez francuskie służby kontrolne z udziałem lokalnej Żandarmerii – w ramach ECR (Euro Contrôle Route). W działaniach tych, oprócz organizatora, udział wzięły służby kontrolne z Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Holandii, Belgii, oraz z Polski.

W dniu 4 czerwca 2018 r. po oficjalnym powitaniu przedstawiciele służb francuskich zaprezentowali program międzynarodowej wymiany, składający się z wykładów teoretycznych (prezentacji) dotyczących manipulacji związanych z fałszowaniem czasu pracy kierowców, kontroli w siedzibie przedsiębiorców, oraz manipulacji w układach SCR („AdBlue”),  jak również praktycznych kontroli drogowych.

W dniach 4 i 6 czerwca 2018 r. odbyły się wykłady i prezentacje teoretyczne, wraz z dyskusją. W dniu 4 czerwca 2018r przez stronę francuska została przeprowadzona prezentacja dotycząca manipulacji związanych z czasem pracy kierowców, a w dniu 6 czerwca 2018 r. zostały przedstawione prezentacje przygotowane przez inspektorów z Francji, Polski oraz Niemiec, dotyczące głównego tematu wymiany tzn. wszelkich manipulacji w układach SCR. Dodatkowo w dniu 6 czerwca 2018 r. koledzy z Francji przedstawili prezentację dotyczącą kontroli przeprowadzanych w siedzibie przedsiębiorcy.

Kontrole drogowe odbywały się w dniach 5 i 7 czerwca 2018 r. w okręgu Limoges z udziałem miejscowej  Żandarmerii. Kontrole przeprowadzone w dniu  5 czerwca 2018 r. skoncentrowane były na wykrywaniu  manipulacji w tachografach, natomiast w dniu 7 czerwca 2018 r. dotyczyły manipulacji w układach SCR. Podczas praktycznych kontroli drogowych zespoły kontrolne zostały podzielone w taki sposób, aby do każdego zespołu przydzielony został jeden inspektor z Francji. Wyznaczone zostały dwie lokalizacje w okręgu Limoges, gdzie prowadzone były kontrole drogowe – zgodnie z tematem wymiany. W ramach akcji wykonywane były standardowe kontrole drogowe uwzględniające m.in. sprawdzenie czasu pracy kierowców, dokumentację, stan techniczny pojazdów ze szczególnym nastawieniem na manipulacje zgodne z tematem wymiany. Przeprowadzane były również kontrole mas i nacisków osi wybranych pojazdów, również tych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, realizujących zarobkowy przewóz drogowy rzeczy. Na stacjonarny punkt kontroli pojazdy kierowane były za pomocą drogowej sygnalizacji, znajdującej się w odległości od 300 do 500 m. przed punktem kontroli, informującej kierowców wszelkich pojazdów realizujących transport drogowy rzeczy oraz osób, o konieczności zjazdu i przejazdu przez punkt kontroli. Podczas przejazdu przez miejsce kontroli koledzy z Francji wraz z Żandarmerią typowali pojazdy, które kierowali do dalszej szczegółowej kontroli drogowej, podczas których każda ze służb mogła zapoznać się z metodyką pracy, oraz wyposażeniem używanym do pracy przez inne służby, będące uczestnikami przedmiotowej wymiany. Polscy inspektorzy zaprezentowali posiadane przez siebie nowoczesne urządzenie diagnostyczne pomocne przy wykrywaniu manipulacji w układach SCR i w instalacji tachografów cyfrowych.