WYSOKIE KARY ZA PRZECIĄŻONE POJAZDY

Śląscy Inspektorzy w dniu 23 maja 2018 r. prowadzili czynności kontrolne na terenie Katowic, gdzie trwa przebudowa drogi krajowej nr 81. Zatrzymali oni do kontroli 2 pojazdy, którymi przewożono materiały sypkie do budowy dróg. Pojazdy zostały poddane ważeniu wagami przenośnymi.

Pierwszy z zatrzymanych pojazdów – 4-osiowy samochód ciężarowy, którego maksymalna dopuszczalna masa wraz z ładunkiem wynosiła 32 tony, ważył w rzeczywistości niemal 39 ton! To niewiele mniej niż maksymalna masa przewidziana dla ciągnika siodłowego z naczepą. Inspektorzy stwierdzili, że pojazd jest za ciężki o 6,9 t. a nacisk na podwójną oś napędową został przekroczony o 7,35 t.

Drugi z zatrzymanych pojazdów, 3-osiowy samochód ciężarowy, którego dmc wynosiła 26 ton, był przeładowany „zaledwie” o 2,8 tony, a jego rzeczywista masa całkowita wynosiła 28,8 ton. Stwierdzono też przekroczenie nacisku na podwójną oś napędową pojazdu o 4,2 tony.

Wobec obu przewoźników wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia, za które ustawodawca przewiduje 15 tysięcy złotych kary administracyjnej. Kierowcy pojazdów zostali ukarani mandatami za naruszenie przepisów o przewozie materiałów sypkich, a jeden z nich ukarany został również mandatem karnym za zły stan techniczny pojazdu. Dodatkowo, aby móc kontynuować przewóz, musieli przeładować część przewożonego ładunku do innego pojazdu.

                Przy okazji prowadzenia kontroli parametrów pojazdów inspektorzy skontrolowali wyjeżdżający z terenu budowy inny pojazd, który co prawda nie był nadmiernie obciążony ładunkiem, lecz jego kierowca nie rejestrował swojego czasu pracy przy pomocy tachografu. Twierdził, że zapomniał o tym obowiązku. Za to poważne naruszenie został ukarany mandatem karnym wys. 2 tysięcy złotych. Jego szef poniesie jeszcze poważniejsze konsekwencje – czeka go kara administracyjna w kwocie aż 5 tysięcy złotych.