SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH W WITD W KATOWICACH

W dniu 27 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło szkolenie dedykowane leśnikom i pracownikom podległym  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Katowicach. Jego tematem były nowe regulacje dotyczące mocowania ładunku i przewozu drewna.

Przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, specjalista z tej tematyki i biegły z zakresu mocowania ładunku, przybliżył gościom najnowsze przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku, zwracając uwagę zarówno na kwestię bezpieczeństwa jak i ochrony dróg przed degradacją.

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Katowicach a Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, służby obu urzędów wspierają się w codziennej pracy i szkolą się nawzajem, co ma znaczący wpływ na skuteczność podejmowanych działań i poziom profesjonalizmu. W szkoleniu wzięli też udział inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna, którzy po zakończonym spotkaniu wyjechali wraz z kolegami ze Śląska na wspólne kontrole drogowe.