INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO Z KATOWIC WYSTĄPILI Z PRELEKCJĄ NA TEMAT PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH TRANSPORTU ODPADÓW

Zaśmiecony Bytom to problem znany w całej Polsce. Na terenie tego miasta znajdują się składowiska odpadów, gdzie trafiają odpady niebezpieczne, często z naruszeniem przepisów. Śląska Inspekcja Transportu Drogowego bez ustanku prowadzi akcję wykrywania nielegalnych transportów odpadów, teraz przyszła pora na pochwalenie się wynikami oraz obszerną wiedzą, jaką w tym zakresie posiadają inspektorzy transportu drogowego.

Z inicjatywy bytomskiego samorządu, w dniu 4 grudnia 2017 r. w Bibliotece Miejskiej w Bytomiu, odbyła się konferencja szkoleniowa na temat gospodarowania odpadami. O przeprowadzenie eksperckiego wykładu i szkolenia poproszono inspektorów z  WITD w Katowicach, którzy współpracują z innymi służbami w zakresie zapobiegania i wykrywania nielegalnych przewozów odpadów na terenie Bytomia.

W konferencji udział wzięli też pracownicy Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

O zadaniach i uprawnieniach Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kontroli przewozu odpadów mówił przedstawiciel inspekcji, specjalista w dziedzinie transportu odpadów. Zapoznał on uczestników i gości z przepisami odnośnie transportu odpadów, mówił także o ogromnej ilości innych zadaniach ITD oraz szczegółowo przedstawiał dotychczasowe nieprawidłowości stwierdzone na terenie miasta Bytom. Słuchacze mieli okazję nie tylko dowiedzieć się, jak wygląda kontrola prowadzona przez inspektorów, ale również jak dotkliwe są konsekwencje naruszania przepisów. Na konkretnych przykładach omówione zostały rodzaje naruszeń oraz nakładane sankcje.

Wykład inspektorów wywołał bardzo duże zainteresowanie, a wiedza na temat transportu odpadów oraz dokonań śląskich służb ITD wzbudziła prawdziwe uznanie uczestników, którzy dotąd nie mieli świadomości, jak trudnym zadaniem jest wykrywanie i sankcjonowanie nieprawidłowości.

Udział przedstawicieli ITD w konferencji zaowocował też nawiązaniem kontaktów z przedstawicielami innych służb, które z pewnością przyczynią się do jeszcze większej skuteczności prowadzonych działań.