STANOWISKO GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR W SPRAWIE TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

Przedstawiamy stanowisko Głównego Urzędu Miar w sprawie wymagań przy doborze elementów składowych urządzenia rejestrującego – tachografu cyfrowego w odniesieniu do daty pierwszej rejestracji pojazdu przekazane do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

0001

0002